Selecteer een pagina

Onderzoek en advies leeftijdsgrenzen

Nuchter is een kenniscentrum voor leeftijdsgrenzen. Een bedrijf wat is opgericht vanuit de gedachte dat alle jongeren het recht hebben om gezond en veilig op te groeien. Nuchter voert nalevings- en andere onderzoek uit. Ontwikkelt, samen met een aantal vaste samenwerkingspartners, ook nieuwe en innovatieve methodes om bij te dragen aan het verbeteren van de naleving van de leeftijdsgrenzen voor leeftijdsgebonden producten. Wij werken onder andere in opdracht van de landelijke en lokale overheden, retail en horeca. Bent u benieuwd wat we voor u als organisatie kunnen betekenen?

Nuchter is een kenniscentrum voor leeftijdsgrenzen. Een bedrijf wat is opgericht vanuit de gedachte dat alle jongeren het recht hebben om gezond en veilig op te groeien. Nuchter voert nalevings- en andere onderzoek uit en ontwikkelt nieuwe en innovatieve methodes om bij te dragen aan het verbeteren van de naleving van de leeftijdsgrenzen voor leeftijdsgebonden producten.

Nalevingsonderzoek

Met de MysteryKids onderzoeken wij de actuele stand van de naleving en doen aanbevelingen voor verbetering.

Effect- en procesevaluaties

Bij het verbeteren van de naleving van de leeftijdsgrenzen is onderzoek naar de wijze waarop de methodiek wordt uitgevoerd en de effecten hiervan van wezenlijk belang.

Compliance Control Panel

Een speciaal ontwikkelde digitale omgeving waarin u de effecten van uw interventies en de verbetermaatregelen overzichtelijk kunt registeren en live feedback krijgt op uw acties om de efficiëntie en effectiviteit te vergroten

Jeugd in kaart

Wij zoeken voor u uit waar jongeren uitgaan, rond hangen en genotmiddelen gebruiken. Wij brengen de hotspots in beeld! en geven u aanknopingspunten voor een risicoinventarisatie en effectief beleid.

U

Focus op beleid

Wij adviseren u over effectieve beleidsmaatregelen die ervoor kunnen zorgen dat de beschikbaarheid van leeftijdsgebonden producten voor jongeren afneemt. Wij onderzoeken dit middels vragenlijstonderzoek, focusgroepen en literatuuronderzoek.

Focusgroeponderzoek

Hoe komen jongeren aan tabak en alcohol? Hoe kijken uw medewerkers aan tegen uw beleid? Wij vragen het ze!

Nalevingsonderzoek

Al sinds 2009 voeren wij nalevingsonderzoek uit met onze MysteryKids-team. 200 minderjarige jongeren die uw nalevingssyteem zullen uitdagen. Niet alleen om te weten hoe groot de naleving is, maar ook om te onderzoeken waar de verbeterpunten liggen en hoe u uw naleving kunt verbeteren. We kennen vier typen nalevingsonderzoek.

Stoplichtmethode

Elke locatie twee maal anoniem bezocht.

Tip of Top

We geven direct feedback met een Tip of Topkaart

Thuisbezorgkanalen

Wij onderzoeken ook uw thuisbezorgingsservice

Wederverstrekking

Ben u er alert op? Wij onderzoeken het!

Bent u benieuwd naar uw naleving?

Wilt u advies voor uw preventie-, handhavingsbeleid?

Neem vrijblijvend contact met ons op!